Novinky

Intenzívny retreat v Šaoline 2023

Shaolin

Intenzívny retreat v Šaoline 2023

organizovaný od roku 1997

 

(v tomto roku len jedna skupina)

Od 5. do 27. augusta 2023 (23 dní)

 

Organizátor: Medzinárodný fond MINGTANG

Spoluorganizátori: Asociácia rozvoja čchi-kungu a Image Medicine (Moskva)

Ukrajinská asociácia Image Medicine

Slovenská asociácia ZYQ

Maďarská asociácia ZYQ

Lotyšská asociácia ZYQ

 

Termín konania: 5. – 27. august 2023 (23 dní)

 

Cena: 20 300 čínskych juanov

Možnosti úhrady:

-osobne v Biguan centre (pre účastníkov z Ukrajiny)

-účet zbierky Biguan centra zriadený na Slovensku (upresníme dodatočne)

-priamo na mieste konania v Číne (v eurách alebo v USD na základe výmenného kurzu na deň 5. august 2023. Všetky platby je potrebné uhradiť hneď v deň príchodu na retreat. Doplňujúca platba za ubytovanie sa bude hradiť pri rozmiestnení v hoteli v Šaoline na základe konkrétnej situácie.)

 

! Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na fakt, že cena retreatu predstavuje jeden celok, nie je možné ju deliť na jednotlivé časti. Dátumy a podmienky ubytovania v hoteloch, strava, dátumy presunov a lístky na vlak ponúkame jedine tak, ako sú uvedené v základnej informácii. Ak niektorú z ponúkaných služieb nevyužijete, nebude to mať vplyv na celkovú cenu vášho pobytu. Za nevyužitú službu nebudeme poskytovať žiadne kompenzácie ani zľavy. Ak si teda želáte služby mimo ponúkaného rámca (iné izby, iné dátumy príchodu / odchodu do/zo Šaolinu), zabezpečujete si ich sami na vlastné náklady.   

 

Rozvrh:

  1. august – deň príletu do Pekingu, registrácia účastníkov, od 12:00 hod ubytovanie v hoteli

Účastníci retreatu sa po prílete do Pekingu z letiska presúvajú do hotela samostatne na taxi (podrobnú informáciu a pokyny vám pošleme až po vašej registrácii).

Vyzdvihnutie na letisku zabezpečíme len pre veľké skupiny účastníkov, ktorí pricestujú približne v rovnaký čas. Budeme vás informovať, ku ktorým letom zabezpečíme transfer z letiska.

V cene retreatu je zahrnuté 3-dňové ubytovanie v hoteli v Pekingu v štandardnej 2-lôžkovej izbe (ak chcete bývať samostatne, je potrebné si doplatiť, informáciu poskytneme neskôr), v tomto dohodnutom termíne:

05.08. – 06.08.

25.08. – 26.08.

26.08. – 27.08.

Ak pricestujete do Pekingu 05.08.2023 skoro ráno a nechcete čakať do poludnia 12h, kedy bude možné sa ubytovať, môžete si ubytovanie rezervovať už o deň skôr (04.08. – 05.08.)

 

Upozorňujeme, že ak čas vášho ubytovania v Pekingu presiahne vyššie uvedené 3 dni, bude potrebné za ubytovanie doplatiť (informáciu zverejníme neskôr).

 

Zvážte prosím tieto podmienky a vo svojej prihláške si vyberte presný počet dní, ktoré pre vás zarezervujeme. Možné sú len tieto varianty:

 

Pred odchodom do Šaolinu:

03.08. – 04.08.

04.08. – 05.08.

05.08. – 06.08.

 

Po príchode zo Šaolinu naspäť do Pekingu:

25.08. – 26.08.

26.08. – 27.08.

27.08. – 28.08.

28.08. – 29.08.

29.08. – 30.08.

 

Ubytovanie

Hotel v Pekingu – podrobnú informáciu oznámime neskôr

 

2-lôžková izba obsadená dvoma ľuďmi – je súčasťou ceny retreatu (3 dni)

1-lôžková izba obsadená jedným človekom – za príplatok (oznámime neskôr)

 

 

  1. august 2023 – presun do Šaolinu

Skupina cestuje vlakom (komfortný vysokorýchlostný vlak, cesta trvá okolo troch hodín).

Na zakúpenie lístkov na vlak je potrebné zaslať organizátorom elektronicky sken vášho pasu. Pripojte ho prosím hneď k registračnému formuláru. Po príchode bude potrebné predložiť originál vášho pasu v Inštitúte Kundawell, najneskôr do 5. augusta do 16 hod. Lístky na vlak je možné vyzdvihnúť len na železničnej stanici len na základe pasu, preto ich vyzdvihneme až 5. augusta.

Odchod z hotela je 6. augusta o 09:00 hod ráno (!!! NEKUPUJTE SI LETENKY S PRÍCHODOM DO PEKINGU RÁNO  6. AUGUSTA!!! Nestihnete tak vlak do Šaolinu) Príchod do Šaolinu je okolo 17 hod, večera v Šaoline o 18 hod.

 

Poznámka: Ak vlastníte viac ako jeden cestovný pas, pošlite nám prosím LEN ten, s ktorým budete cestovať do Číny na tento retreat! Je potrebné, aby ste nám tento váš pas odovzdali hneď po prílete do Pekingu kvôli zakúpeniu lístkov na vlak. V prípade, že nám zašlete jeden cestovný pas a priletíte s iným, nedostanete sa do vlaku, ktorým sa bude celá skupina presúvať do Šaolinu.  

 

 

  1. august – 24. august = retreat v Šaoline

Začiatok cvičení: 7. augusta o 14:00 hod

Koniec cvičení: 24. august o 18:00 hod

Ubytovanie v Šaoline

DHARMA HOTEL– podrobnú informáciu oznámime neskôr

 

 

  1. august – odchod zo Šaolinu do Pekingu. Autobusom ráno o 6:00 hod odchod na železničnú stanicu v meste Zhengzhou, celá skupina cestuje rýchlikom do Pekingu. Príchod do hotela v Pekingu okolo 14:00 hod.

 

Po návrate do Pekingu je voľný program, večer o 19:30 hod bude banket v Kundawell – oslava ukončenia retreatu.

 

  1. august – voľný deň v Pekingu
  2. august – do 12:00 hod odchod z hotela

 

 

Registrácia

Zaslaním emailu na : shaolinretreat@gmail.com

Verejná zbierka - Výstavba Biguan centra 2023

Milí priatelia,

oznamujeme vám, že Slovenská asociácia ZYQ (Zhong Yuan Qigong) zaregistrovala novú verejnú zbierku s názvom „Výstavba Biguan centra 2023“, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod registračným číslom 000-2023-032804.

 

ZBIERKA je zaregistrovaná na obdobie jedného roka, od 1.6.2023 do 31.5.2024.

 

Za týmto účelom je zriadený nový osobitný účet, kde je možné zasielať finančné príspevky.

Podrobnosti účtu:

Názov účtu: Slovenská asociácia ZYQ

Číslo účtu: IBAN SK08 1100 0000 0029 4614 8574

SWIFT: TATRSKBX

Názov banky: Tatra banka, a. s.

Adresa banky: Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

**Nakoľko je tento účet zriadený špeciálne na účel zbierky, do poznámky nie je potrebné uvádzať žiadny údaj **

 

Autorom myšlienky a architektonickej koncepcie projektu je Veľmajster čchi-kungu, prof. Xu  Mingtang.

Poslaním projektu je vytvoriť miesto so špeciálnou štruktúrou priestoru, ktorý pomôže kvalitatívne zintenzívniť cvičebnú prax všetkých študentov Čung-Jüan Čchi-kungu a čínskej Image Medicne. Svoj priestor poskytne aj pre kultúrne podujatia a voľnočasové aktivity detí a dospelých, pre všetkých záujemcov rôzneho veku a zdravotného stavu, ktorí hľadajú harmóniu, relax a príležitosť obnovy vlastného zdravia.

Centrum sa buduje výlučne z charitatívnych príspevkov a sponzorských darov, ktoré tvoria jeho základný fond. Výstavbu projektu organizuje Medzinárodný charitatívny fond Mingtang v Kyjeve (Ukrajina).
Bude slúžiť nám, vám, všetkým .... J, preto budeme vďační za každú pomoc, ktorá priblíži tento projekt k svojmu cieľu.
Podrobnosti na: www.biguan.center

 

Ďakujeme!

Slovenská asociácia ZYQ (Zhong Yuan Qigong)

VEĽMAJSTER XU MINGTANG - časový harmonogram

Milí Priateia

Pre účastníkov akcií s Majstrom, máme schválený časový harmonogram podujatí:

RETREAT
10.09.: 10 – 14,  16 – 20
11.-14.09.: 9 – 13,  15 – 19
15.09.: 9 – 12,    14 – 18 osobní žiaci

IMAGE MEDICINE
16.09.: 10 – 14,  16 – 20
17.09.: 9 – 13,  15 – 19
18.09.: 9 – 12,  14 - 17