Čo je čchi kung

Čchi-kung

Umenie využitia energie čchi: jej získavanie (z okolitého prostredia), transformácia a vyžarovanie. Je to umenie, ako si udržať svoje zdravie v normálnom stave, je to veda, filozofia, metóda myslenia, spôsob energeticko- informačnej výmeny s okolitým prostredím a vesmírom.

Čchi je možné preložiť v zmysle:  plyn, látka v plynnom stave, vzduch, atmosféra, počasie, klíma, mrak, duševné sily, sila, energia, životná sila organizmu,...
Vo všeobecnosti sa má za to, že čchi je  substanciou, ktorá existuje v každom bode vesmíru. Skladá sa z troch komponentov Matérie, Energie a Informácie. Materiálnu a energetickú zložku je možné zmerať prístrojmi, tretiu (informačnú zložku) je možné zistiť iba nepriamo, prostredníctvom pôsobenia na určité objekty.

Kung = práca ktorú je potrebné vykonať, aby sme sa naučili ovládať energiu čchi. Vyžaduje si to  čas a snahu a k vývoju dochádza pozvoľna – kung vyjadruje teda „mieru čchi“.

Kung fu  :

  • čas a energia vynaložená k zvládnutiu umenia čchi-kungu, metódy získavania, premeny a ovládnutia energie čchi. Tiež dosiahnutie hranice v ľubovoľnej činnosti a odhalenie štruktúry usporiadania sveta a súcna v súlade s jej zákonmi;
  • Z pohľadu fyziky: Práca(vynaloženie námahy) sa rovná sile násobenej vzdialenosťou

 (A = F x S), ktorá je vyjadrená rýchlosťou násobenou časom (S= v x t). Kung-fu je teda charakterizované tromi faktormi : silou, rýchlosťou a časom.

Umenie čchi-kungu má tisícročné základy. Podľa niektorých prameňov sú niektoré systémy čchi-kung staršie ako5 tisíc rokov. Najväčšieho rozkvetu dosiahli v období vlády Žltého cisára.

Existujú rôzne smery čchi-kungu, podľa svojho pôvodu a zamerania sa na začiatku 20. storočia začali rozdeľovať na konfucianizmus, taoizmus, buddhizmus, lekársky smer a bojové umenia. Samotný termín čchi-kung sa objavili iba v 3.-4.storočí pnl. Spočiatku sa takto nazýval jeden úzky, špeciálny smer. Až v 60.rokoch 20.storočia získalo všetko, čo nejakým spôsobom súviselo s technikou psychosomatického tréningu názov čchi-kung.

Od roku 1949, po vzniku ČĽR, bol zahájený výskum vplyvu pôsobenia metód na človeka. Od 70-tych rokov sa  metódami čchi-kungu začali zaoberať na klinikách, v sanatóriách, inštitútoch, na Akademii vied Číny. V súčasnej dobe je výučba čchi-kungu súčasťou učebného programu na univerzitách.

Ktorýkoľvek systém čchi-kung sa skladá z troch základných častí : koncepcie jin-jang, koncepcie wu-sing a teórie energetických dráh a biologicky aktívnych bodov.

Zvláštne miesto medzi jednotlivými metódami čchi-kungu zaujíma smer Čung-jüan čchi-kung. Je pravdepodobne zo všetkých doposiaľ známych smerov najstarší, má viac než 7 tisíc rokov a vzťahuje sa k čchii-kungu vyšších úrovní.