Čung-jüan-čchi-kung

O zhong yuan qigong

Prečo cvičiť Čung-jüan-čchi-kung?

Energetické cvičenia a rôzne duchovné školy majú v súčasnosti veľa prívržencov. Od vekov sa trvalému záujmu teší najmä umenie východných kultúr, ktoré aj dnes v čase počítačov, internetu, mobilov a nebývalého rozvoja digitálnych technológií priťahuje záujemcov rôznych vekových skupín. Renesanciu záujmu najmä pre mladých ľudí prežívajú aj bojové umenia od klasického kung-fu po aikidó, jógu a čchi-kung.

Prečo? Čo môže starobylé umenie Východu, ktorého znalosť stotožňujeme a spravidla veľmi skreslene redukujeme na mystické schopnosti meditujúcich mníchov, či skutky jogínov na hranici zázrakov, povedať dnešnému človeku 21. storočia?

Čo môže ponúknuť dnešnému človeku v dobe, ktorej synonymom je stres, hektický chod života, napätie, únava a choroby umenie, ktoré sa koncentrovalo v čase svojho vzniku a rozkvetu v odľahlých kláštoroch Tibetu a starej Číny?

Odpoveď je viazaná na to najcennejšie čo človek má a to je život. Život, ktorý nám zákonite skracujú choroby, často krát neodôvodnené strachy a obavy, ale aj nedostatok lásky a „naháňanie peňazí“ v snahe udržať si aký-taký „životný štandard“. Pritom si ani neuvedomujeme, že nám uniká to za čím sa vlastne tak ženieme a čo sa skrýva pod abstraktným pojmom šťastie. A tu sme pri koreni veci. Čo je šťastie? Ako ho môže človek dosiahnuť? Čo je život? Prečo niekto je v živote šťastný a iný nie. Prečo niekto „prepláva“ zľahka životom a iný zažíva peklo na Zemi? Prečo niekto len „musí“ a iný „môže“? Existuje vôbec odpoveď na tieto otázky? Alebo inak: „Môžeme ovplyvniť svoj osud“?

Snaha skúmať život je tak stará ako ľudstvo samo. Život vnímame cez emócie, pocity. Tie sú buď pozitívne alebo negatívne. To samozrejme ovplyvňuje celý rad faktorov, z ktorých najdôležitejší je zdravie. Jeho udržanie si vyžaduje hlbšie poznanie podstaty ľudského života. Od miery tohto poznania závisí aj kvalita života. Pre východné kultúry je charakteristické holistické-celostné chápanie človeka, kde časť ovplyvňuje celok. Je to ako keď nás bolí zub, máme pocit, že nás bolí celé telo. Jeden orgán ovplyvňuje druhý, nijaká časť v tele nefunguje izolovane, ale ovplyvňuje všetko okolo. A rovnako to platí aj v prírode, spoločnosti a vo Vesmíre. V tom je sila pôsobenia jednotlivca na celok, či už je to príroda, spoločnosť alebo Vesmír. Preto nie je jedno, ako a hlavne na čo myslíme, ako sa správame, jednáme, pretože to všetko je o energiách. Aké energie vysielame, také aj priťahujeme. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.„

Odhalenie zákonitosti fungovania orgánových systémov ľudského tela starými Číňanmi na princípe pentagramu boli základom pre pochopenie fungovania nielen človeka, ale aj prírody, spoločnosti a Vesmíru. Zdanlivo naivné učenie o prvotných živloch - hýbateľoch života, ktorými sú voda, drevo, oheň, zem a kov (vzduch) prežilo dodnes a zaráža priam geniálnou jednoduchosťou a zároveň univerzálnosťou. Jeden živel, ktorému zodpovedá príslušný orgánový systém ovplyvňuje druhý. Tieto zákonitosti možno aplikovať na všetky stránky života človeka od kľúčových orgánov, ktorými sú obličky, pečeň, srdce (nervová sústava), pankreas a pľúca ako aj ich vývodov (močový mechúr, tenké črevo, žalúdok, slezina, hrubé črevo) cez zmyslové orgány, až po emócie a vzťahy. A zas sme pri emóciách. Dajú sa vôbec ovplyvňovať? Môže človek mať len pozitívne emócie? Čo musí pre to urobiť?

Máme negatívne emócie, lebo nedokážeme uspokojovať svoje túžby. No dôležitá je skúsenosť, nie očakávanie v duchu tradičného: „Čo ťa nezabije, to ťa posilní“. O tom je tiež čchi-kung, ktorý rieši aj problémy mysle a tým nás učí ako dosiahnuť rovnováhu, ktorá je pre život nevyhnutná, lebo „upokojuje emócie“, čím prospieva zdraviu. Keď toto pochopíme, problém prijmeme, akceptujeme a skúsime zmeniť - teda riešiť nepriaznivú životnú situáciu. Vždy máme čo riešiť. Otázka je, či sa nám to vždy podarí optimálne. Aj o tom je čchi-kung.

Aj šťastie ako povedal sv. Augustín, nemôžeme hľadať mimo seba, ale len v sebe. Ako?

Z filozofie východných kultúr vyplýva, že keď sme naladení pozitívne sme otvorení vesmírnemu internetu z univerzálneho Vedenia. Tento neobmedzený príjem informácií je podmienený stupňom naladenia pozitívnych vĺn, ktoré toto umožnia. Je to fikcia alebo sa to dá „naučiť“? Čo tým získame? Aj na toto dáva odpoveď čchi-kung, no predovšetkým jeho každodenná prax.

Spôsobov ozdravno-relaxačných cvičení a nástrojov duchovného rozvoja je veľa. Problém je, že každý z nich rozvíja len parciálnu oblasť rozvoja človeka, t.j. buď len fyzické zdravie, príslušný orgánový systém, schopnosť komunikácie, získanie energie a pod.

Čung-jüan-čchi-kung (ČJČ) je však jediný systém, ktorý v „jednom balíku cvičení“ v rámci 5- stupňového rozvoja ponúka komplexný rozvoj človeka.

V čom sú prednosti Čung-jüan-čchi-kungu?Je to „živá“ škola so sídlom v kláštore Šaolin, ktorá má žijúceho Majstra Xu-Mingtanga,

 

  • je to jednoduchá, ale komplexná veda o živote
  • vychádza z  tradičnej čínskej medicíny a jej poznania energetických centier, bodov a  dráh (meridiánov), na základe ktorých funguje napríklad aj akupunktúra a podobné čínske techniky liečenia na báze tradičnej čínskej medicíny
  • tvorí ho systém cvičení spojený s prácou mysle, ktorý je rozsiahly, celistvý a univerzálny
  • zasahuje do všetkých oblastí bytia – vzdelávanie, osobný rozvoj, liečenie, filozofický koncept vývoja vesmíru a človeka v ňom

 

Čo to znamená? Aký to má význam pre reálny život?

Predovšetkým ČJČ umožňuje „vrátiť“ a udržať zdravie. Ako?

Čchi-kung pracuje s energiou čchi, ktorá je všade okolo nás a v nás, a s ktorou pracuje napríklad akupunktúra. Energetický systém dráh spája povrch tela s vnútornými orgánmi. Podstatou ČJČ je metóda energeticko-informačnej výmeny s okolitým svetom a Vesmírom. Ak máme energie dostatok cirkuluje voľne v energetických kanáloch a dráhach. Na každej dráhe je systém bioaktívnych bodov, ktoré tvoria vstupy a výstupy týchto dráh. Tak prebieha výmena čchi človeka s čchi okolitého prostredia a Vesmíru.

Správnym cvičením pri dodržaní všetkých pokynov inštruktora dochádza k uvoľneniu blokov v energetických kanáloch a dráhach. Uvoľnením blokov, ktoré vznikli v dôsledku dlhodobého pôsobenia stresu, nesprávnych životných návykov a postojov si človek nielen udržuje, ale aj zlepšuje zdravie.

Tak nám ČJČ pomáha zbaviť sa nazbieraných negatívnych emócií, lepšie zvládať problémy a stres každodenného života. Pravidelné cvičenie sa významne podieľa aj na normalizácii psychosomatického stavu a rozvoji tvorivých schopností človeka, čím mu umožňuje myslieť v „širších súvislostiach“, t.j. vidieť problémy a vzťahy také, aké naozaj sú a ponúkne riešenia, ktoré nás „napadnú“ náhle a spontánne. Analógiou môže byť vysoký kopec, ktorý predstavuje prekážku, problém, lebo nevidíme, čo je za ním. Sú to naše „nakopené problémy“, ktoré ako keby nemali riešenie. No keď sa silou vôle a s plným nasadením „vyšplháme“ na vrchol kopca, či hory, t. j. aj za cenu prekážok začneme problém riešiť, v tom momente sa nám otvoria nové horizonty, „vidíme za kopec“ a zrazu nás napadnú riešenia... Aj toto je významný benefit ČJČ, ktorý praktikovaním špecifických cvičení rozvíja aj pamäť, myslenie a intelekt. Pravidelné a správne praktikované cvičenia nám dávajú možnosť zažiť ďalšie pozitívne fenomény, ako intenzívny pocit šťastia, pokoja, uvedomenie si seba samého, svoje spojenie s prírodou a Vesmírom, svoje miesto na tomto svete. Tým samozrejme zlepšuje kvalitu života a predlžuje život. Ako? Čím?

Vieme, že už cieľom alchymistov bolo nájsť elixír života, ktorý by „vyvolených“ uchránil pred chorobami a oddialil by starobu a smrť, ktoré sú nezvratným osudom bežných smrteľníkov. Filozofi všetkých čias viedli nekonečné rozpravy o večnom živote, zachovaní mladosti a duchovnom rozvoji človeka. Aj na tieto otázky dáva odpoveď ČJČ, avšak tiež len „vyvoleným“, lebo aby sme dosiahli túto úroveň musíme rozvíjať sebadisciplínu, t.j. pravidelne a dlho cvičiť. Kto nie je dostatočne trpezlivý a vytrvalý, nedosiahne výsledky. Prečo?

Lebo cvičením si otvárame spravidla zablokované energetické kanály a dráhy, aktivujeme bioaktívne body, ktorými prúdi energia z prostredia a naviac budujeme si stredový kanál, ktorý väčšina z nás nemá vybudovaný. Jeho význam je širokosiahly a skutočne ho pochopíme až keď sa čchi-kungom budeme zaoberať dlhšie. No o jeho vplyve na „udržanie mladosti“ prestaneme pochybovať, keď si uvedomíme, že na dráhe stredového kanála sú najdôležitejšie hormóny, ktoré spolu s nervovou sústavou zabezpečujú reguláciu základných fyzických, aj psychických funkcií človeka, počnúc pohlavnými hormónmi a končiac hypofýzou. Preto má Čung- jüan čchi-kung vplyv ako na správne fungovanie fyzického tela, tak aj na nervovú sústavu, psychiku a intelekt človeka.

Cesta ČJC je aj cesta „bezpečného“ duchovného rozvoja, prostriedok ako byť múdrym, t.j. úspešným a dobrým. Znamená to predovšetkým byť schopný empatie, a tak „bezpečne a  isto“ dosiahnuť svoje životné ciele. Už austrálski Aborigéni zdôrazňovali, že „múdrosť je to, ako človek využíva svoje poznanie.“ Bez múdrosti nevieme využiť lásku, súcit a emócie správne. A práve aj rozvoj „múdrosti“ umožňuje ČJČ. Ako?

Tým, že špecifickými cvičeniami, ktoré pôsobia na úrovni fyzickej, energetickej a informačnej sa učíme vizualizácii a rozvíjame tým zadný mozog. Náš reálny život nás však núti pracovať len s predným mozgom, čím si predovšetkým rozvíjame logiku a analytické myslenie. No tvorivosť nie je o logike. Tvorivosť je o „okamžitom nápade“ a tu nastupuje ČJČ, zmena stavu, náhly zlom, ktorý nastane vo chvíli, ktorú nevieme naprogramovať rovnako, ako nevieme „naprogramovať“ vedecký objav. Vieme sa však k nemu dostať systematickou vedeckou prácou rovnako, ako cvičením ČJČ k tvorivosti. Špecifické cvičenia umožňujú vnímať v stave meditácie aj energie, ktoré bežne v stave fungovania predného mozgu nemôžeme vnímať, lebo nie sme na ne „naladení“. Je to podobné, ako televízny prijímač, či mobil, ktorý prijíma len „kompatibilné signály“, na ktoré je „naladený“. Tak sa postupne systematickou prácou, t.j. cvičením dostaneme nielen k dobrému zdraviu, ale naštartujeme aj dlhú a rozporuplnú cestu sebapoznávania.

Už svätý Augustín povedal: „Keď chceš poznať svet, poznaj sám seba“. Tak ako základom všetkých živých organizmov je bunka, tak aj človek je „bunkou“ vo Vesmíre. Princípy fungovania mikrokozmu (napr. človek) aj makrokozmu (napr. Vesmír) sú rovnaké. A ten Vesmír je v nás samých, len ho musíme objaviť. A práve k ich poznaniu Vás priblíži škola Čung-jüan-čchi-kungu. Bližšie informácie sa dozviete na kurzoch certifikovaných inštruktorov. 

Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.