Novinky

Veľmajster Xu Mingtang v Tibete

Tibet
 

Dôležitá novinka!

 

Náš Učiteľ, Veľmajster Xu Mingtang, sa nachádza na 1-mesačnom pobyte v Tibete v „uzavretej meditácii“, s cieľom zvýšiť a pochopiť úroveň Jang-šen.

 

Na mieste tejto praktiky bude v budúcnosti postavené druhé Biguan centrum.

 

Pred odchodom do Tibetu sa uskutočnilo stretnutie Veľmajstra s tímom Biguan centra. Obsahom diskusie boli dokončené práce, ako aj ďalšie kroky výstavby Medzinárodného kultúrneho centra Biguan v Kyjeve.

Hovorilo sa o dôležitosti charitatívnych projektov pre udržanie rovnováhy vo svete, s cieľom zachovania ľudstva, ľudskosti a mieru.

 

Majster sa vyjadril, že súčasné problémy, ktorým svet čelí, sú spôsobené predovšetkým chamtivosťou a snahou zväčšiť svoje bohatstvo, ako aj chýbajúcou snahou pomáhať druhým.

Je potrebné robiť viac dobrých vecí pre iných. Našťastie, existujú ľudia, ktorí tomu rozumejú a pomáhajú, a budú pomáhať vo výstavbe Biguan centra – pretože ono bude slúžiť všetkým, pomôže zvýšiť úroveň vedomia ľudí, zdôraznil.

 

Želáme Majstrovi veľa úspechov v tibetskej praktike!  

 

Náš tím ďalej pokračuje v práci na projekte. Milí priatelia, môžete nás podporiť akoukoľvek sumou na účet verejnej zbierky, ktorá je na tento účel oficiálne zaregistrovaná:

Názov účtu: Slovenská asociácia ZYQ

Číslo účtu: IBAN SK08 1100 0000 0029 4614 8574

Názov banky: Tatra banka, a. s., SWIFT: TATRSKBX

 

https://biguan.center/

 

ĎAKUJEME