Novinky

VEĽMAJSTER XU MINGTANG - časový harmonogram

Milí Priateia

Pre účastníkov akcií s Majstrom, máme schválený časový harmonogram podujatí:

RETREAT
10.09.: 10 – 14,  16 – 20
11.-14.09.: 9 – 13,  15 – 19
15.09.: 9 – 12,    14 – 18 osobní žiaci

IMAGE MEDICINE
16.09.: 10 – 14,  16 – 20
17.09.: 9 – 13,  15 – 19
18.09.: 9 – 12,  14 - 17