• alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Čung jüan čchi-kung

  Staroveké umenie uzdravovania a duchovného rozvoja. Donedávna patrilo k tajným náukám starej Číny. Objavujme svoj skrytý potenciál a schopnosti nášho organizmu.

  Čítaj o tom viac
 • Kurzy a pravidelné cvičenia

  Výuka jednotlivých stupňov po celom Slovensku. Vyberme si svoj termín a naučme sa nové zaujímavé cvičenia, ktoré môžeme praktikovať doma a pravidelných skupinových cvičeniach.

   Čítaj o tom viac

 • Image medicine

  Vedný odbor založený na obrazovom myslení. Liečebný systém školy Čung jüan čchi-kung, ktorý nás naučí liečiť seba a našich blízkych.

   Čítaj o tom viac
 • Inštitút Kundawell

  Výskumný inštitút zameraný na liečenie chronických, zložitých a nevyliečiteľných ochorení z pohľadu klasickej medicíny. Priestor na naše vzdelávanie a osobný rozvoj.

  Čítaj o tom viac

VEĽMAJSTER XU MINGTANG - október 2024, Bratislava - Slovensko!!!

GRANDMASTER XU MINGTANG WILL VISIT SLOVAKIA October 2024

Pripoj sa k našej komunite ZYQ a objavuj s nami najstaršie cvičebné metódy pre harmóniu tvojho tela, pocitov či mysle a nájdi strednú cestu vo svojom živote v umení ozdravovania a duchovného tréningu.

3 dôvody prečo je ten správny čas

Zdravie

Získaš energiu, ktorú využiješ pre zlepšenie vlastného zdravia a neskôr zdravia druhých. Pravidelným cvičením získa tvoje telo pružnosť, je uvoľnené.

Šťastie

Stráca sa emocionálne napätie a stres. Naučíš sa utíšiť myseľ a telo. V stave ticha si dokonale oddýchneš. Tvoje pocity sa dostanú do prirodzenej rovnováhy šťastia.

Múdrosť

Stav hlbokého pokoja ti umožní vidieť, čo bežne nevidíš, počuť, čo bežne nepočuješ. Stávaš sa viac kreatívny a vieš úspešne vyriešiť akúkoľvek situáciu.

Hlavná stránka

alt-icon

Cvičenie

Systém Čung jüan čchi kung / Zhong Yuan Qigong patrí medzi najstaršie a najkomplexnejšie školy čchi kungu / qigong v Číne, pochádza z oblasti Šaolinu a jej vek sa odhaduje na viac ako 7 000 rokov. Integruje prvky pôvodných šamanských metód s neskôr rozvinutým taoizmom a budhizmom. Pozostáva z piatich stupňov.

Stupne sebarozvoja

 1. Spodný tan-tchien – stav uvoľnenia
 2. Stredný tan-tchien – stav utíšenia
 3. Horný tan-tchien – stav pauzy / hlbokého ticha
 4. Priame spojenie
 5. Tri úrovne rozvoja duše

Čítaj o Čung jüan čchi kung...

 

Liečenie

Mnohí ľudia v západnom svete už vedia čo to o tradičnej čínskej medicíne a liečení pomocou akupunktúry, fytoterapie (byliniek) či masáží, menej známe je to, že aj cvičenie čchi kung / qigong je súčasťou čínskej liečiteľskej tradície a v skutočnosti najstaršou metódou liečenia v Číne. Na základe poznatkov, získaných práve prostredníctvom cvičenia, sa rozvinulo lepšie pochopenie ľudskej bytosti a jej troch súčastí - tela, energie a ducha. Nesporná výhoda cvičenia je v tom, že ho každý môže praktikovať sám, v pohodlí svojho vlastného domova.

Stupne liečenie pomocou čchi kungu / Qigong  Image Medicine

 1. Diagnostika energie a liečenie rukami
 2. Diagnostika symptómov a liečenie telom
 3. Diagnostika príčiny a liečenie tretím okom

Čítaj Imagine medicine...

alt-icon 

VEĽMAJSTER  XU MINGTANG  NAVŠTÍVI  SLOVENSKO

október 2024

                         

Milí priatelia,                             

 

s radosťou Vám oznamujeme, že Veľmajster XU Mingtang v októbri 2024 navštívi Slovensko,  pozývame Vás na akcie pod jeho vedením.

 

Čas konania: 18. - 28. október 2024

Miesto konania: Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9, Bratislava (http://www.hotelbratislava.sk/)

 

Retreat:   

Začiatok: 18.10.2024  (piatok) o 10 h

Koniec:   23.10.2024  (streda) o 12 h

 

 1. stupeň ZYQ:

Začiatok: 23.10.2024  (streda) o 15 h

Koniec:   25.10.2024  (piatok) o 12 h

 

Stretnutie osobných žiakov: 25.10.2024 (piatok) v poobedňajších hodinách

 

Seminár čínskej Image Medicine:  

Začiatok: 26.10.2024  (sobota) o 10 h

Koniec:   28.10.2024  (pondelok) o 17 h  

 

Registrácia účastníkov na všetky akcie bude prebiehať v mieste konania, a to v priestoroch hotela „Hotel Bratislava“ už dňa 17.10.2024, tj. štvrtok od 17-20h, a v deň konania retreatu dňa 18.10.2024, tj. piatok od 8-10h. Registrácia účastníkov iba na 4. stupeň alebo na seminár Image Medicine sa uskutoční pred začiatkom daného podujatia dňa 23.10.2024, tj. streda od 13-15h, a 26.10.2024, tj. sobota od 8-10h.

 

 

Obsah výučby:

Retreat bude zameraný na prehĺbenie čchi-kungovej praxe: posilnenie sily mysle, nasmerovanie do stavu pauzy, zvýšenie múdrosti! Účastníci musia mať absolvovaný minimálne 1. stupeň ZYQ u certifikovaného inštruktora ZYQ.

Štvrtý stupeň: získanie múdrosti, komunikácia so svetom rastlín a živočíchov

Seminár čínskej Image Medicine: Obsahom seminára bude informačná časť Image Medicine – problémy emocionálne, psychologické, karmické, vnútrotelovej komunikácie atď., taktiež sa zameriame na odhalenie príčin ochorení, ktoré sa nedajú diagnostikovať modernými prístrojmi. 

 

Jazyky: Majster bude prednášať v angličtine, tlmočenie do sály bude v slovenčine. Cez slúchadlá bude zabezpečené tlmočenie do jazyka maďarského, lotyšského, ruského (pozri registračný formulár v angličtine)

 

Ceny:

Retreat: 430 Eur

Štvrtý stupeň ZYQ: 330 Eur          

Seminár čínskej Image Medicine: 380 Eur  

Pri účasti na všetkých troch akciách je zvýhodnená cena: 910 Eur  

Poplatky za akcie budú použité na pokrytie organizačných nákladov, výťažok bude venovaný na dobročinný účel – výstavbu Medzinárodného kultúrneho centra Biguan.  

 

Ubytovanie: Hotel Bratislava pre účastníkov akcie garantuje dostupnosť limitovaného počtu izieb za nasledovných dohodnutých cien a podmienok:

Štandard izba pre 1 osobu 69 Eur

Štandard izba pre 2 osoby 79 Eur

Štandard izba pre 3 osoby 93 Eur

Uvedené ceny sú za izbu / noc s raňajkami. Chladničkou sú vybavené všetky izby okrem „Štandard izba pre 3 osoby“. Počas pracovných dní je možné priamo v hoteli objednať denné obedové menu.  V okolí hotela sú ďalšie možnosti kúpy potravín a stravovania.

Mestský poplatok: 3,00 Eur na dospelú osobu a noc nie je zahrnutý v cene ubytovania, uhrádza sa na mieste pobytu.

Parkovanie je možné priamo pred hotelom na hotelovom parkovisku

-pre ubytovaných účastníkov: 4 Eur / 24 hodín / 1 vozidlo

-pre neubytovaných účastníkov: 7 Eur / deň / 1 vozidlo

 

Rezerváciu ubytovania si každý účastník /hosť bude vytvárať individuálne cez web stránku: https://booking.hotelbratislava.sk/sk

pričom je potrebné do kolónky PROMOKÓD uviesť ZYQ2024. Rezervácie vytvorené cez uvedený link s použitím promokódu, sú za zvýhodnenú cenu, sú fixné, nevratné a je možné ich vytvoriť v termíne od 1.6. – 1.10.2024 na obdobie ubytovania od 16.-30.10.2024.  

 

Prihlasovanie účastníkov!!!

 

Po prihlásení Vám bude zaslaný potvrdzujúci email s priradeným registračným číslom a informáciami na uhradenie zálohovej platby, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní. Po overení Vašej platby Vám pošleme záväzné potvrdenie Vašej účasti. 

 

Vyplňte formulár kliknutím na tento link: registračný formulár

 

Information and registration form in English

 

 

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť akcie, na ktorú ste prihlásení, kontaktujte nás na email zyq@zyq.sk. Predmetnú záležitosť budeme riešiť individuálne. 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Slovenská asociácia ZYQ

Dear Friends and the ZYQ Community,                             

 

We are very happy to confirm that Grand Master Xu Mingtang will visit Slovakia during October 2024. We invite you to events he will lead.

 

Dates in Slovakia: 18 October to 28 October, 2024

Venue: Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9, Bratislava (http://www.hotelbratislava.sk/)

 

Retreat:   

Commencing: 18 October 2024, at 10.00 (on Friday)

Concluding: 23 October 2024, at 12.00 (on Wednesday)

 

4th level of ZYQ:

Commencing: 23 October 2024, at 15.00 (on Wednesday)

Concluding: 25 October 2024, at 12.00 (on Friday)

 

Meeting of Private students: 25 October 2024, (on Friday) in the afternoon hours

 

Image Medicine Seminar:

Commencing: 26 October 2024, at 10.00 (on Saturday)

Concluding: 28 October 2024, at 17.00 (on Monday)

 

On-site registration of participants for all events shall be organized at the venue of Hotel Bratislava. Registration will be available on 17 October so Thursday between 17.00 and 20.00 and on 18 October so Friday between 8.00 and 10.00.

Registration of participants only for the 4rth level or for the Image Medicine Seminar shall be organized also at the venue of Hotel Bratislava as well. Registration will be available before the particular event so 23 October (Wednesday) between 13.00 and 15.00 and 26 October (Saturday) between 8.00 and 10.00

 

Topics covered during events:

The Retreat shall be focused on increasing our understanding and experience with the ZYQ practice, including increasing our mind force, ways to achieve the pause state and increasing our wisdom level. All participants are required to have completed at least the I. level of ZYQ with a qualified instructor.

4th level of ZYQ: wisdom, communication with the world of plants and animals

The Image Medicine Seminar shall be focused on practices of Image Medicine, including approaches to resolve emotional, psychological, karmic, intrabody communication problems. The seminar shall also cover ways to uncover reasons and causes of diseases that cannot be diagnoses by modern medical equipment.

 

Languages:
Master will be teaching in English, interpretation into the hall will be in Slovak. Via headphones there will be translation into Hungarian, Latvian, Russian (see registration form in English)

 

Attendance fees:

Retreat: 430 Eur

4th Level of ZYQ: 330 Eur

Image Medicine Seminar: 380 Eur

If attending all three events there will be a special price: 910 Eur

The attendance fees shall be used to cover costs related to the events. The surplus of the collected funds shall be used to support the building of the Biguan International Cultural Centre.

 

Accommodation: The event venue Hotel Bratislava has reserved a limited number of rooms for participants. Accommodation options include:

Standard room occupied by 1 person, 69 Eur

Standard room occupied by 2 persons, 79 Eur

Standard room occupied by 3 persons, 93 Eur

The above-mentioned pricing is for one night at the hotel, including breakfast. All rooms feature a refrigerator, with the exception of Standard rooms for 3 persons. During working days there is the possibility to order a Lunch daily menu at the hotel. In the immediate vicinity of the hotel offers possibilities to buy groceries and visit restaurants.

 

Municipality/ local government tax: 3 Eur per person per night is not included in the pricing of the accommodation and needs to be paid at the hotel.

Parking: outside carpark of the hotel available with the following pricing:

- for accommodate guests: 4 Eur per 24 hours per each vehicle

- for unaccommodated guests: 7 Eur per day per each vehicle

 

Accommodation reservation: each participant shall reserve their stay at the hotel via the web interface here: https://booking.hotelbratislava.sk/sk

Please add “ZYQ2024” to the PROMO code column. Reservation via this link with the use of the Promo code are with the discounted rates and are binding, non-refundable and can be made in the dates of 1.6. to 1.10.2024 for booking the accommodation in the dates between 16th – 30th of October 2024.

 

Registration of participants!

 

Following registration (filling out the form), each participant shall receive a confirmation email with a registration code and information in regard of payment of a deposit. Please make the wire transfer (bank transfer) no later than within 3 working days. Once the payment is confirmed, each participant shall receive a confirmation email.

 

Please register using the form on this link: registration form

 

 

In case you will not be able to tatted the event you have registered to please contact us via email  ZYQ@ZYQ.sk. Each cancelation and inability to attend the events shall be addressed individually. 


We are looking forward to your participation!

Slovak Association of ZYQ