Novinky

Verejná zbierka - Výstavba Biguan centra

retretat

Milí priatelia,

oznamujeme Vám, že Slovenská asociácia ZYQ (Zhong Yuan Qigong) zaregistrovala verejnú zbierku s názvom „Výstavba Biguan centra“, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod registračným číslom 000-2021-011450.

 

ZBIERKA je zaregistrovaná na obdobie jedného roka, do 28.2.2022.

Za týmto účelom je zriadený osobitný účet, kde je možné zasielať finančné príspevky.

Podrobnosti účtu:

Názov účtu: Slovenská asociácia ZYQ

Číslo účtu: IBAN SK86 1100 0000 0029 4709 9516

SWIFT: TATRSKBX

Názov banky: Tatra banka, a. s.

Adresa banky: Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, Bratislava

 

Autorom myšlienky a architektonickej koncepcie projektu je Veľmajster čchi-kungu, prof. Xu  Mingtang.

Poslaním projektu je vytvoriť miesto so špeciálnou štruktúrou priestoru, ktorý pomôže kvalitatívne zintenzívniť cvičebnú prax všetkých študentov Čung-Jüan Čchi-kungu a čínskej Image Medicne. Svoj priestor poskytne aj pre kultúrne podujatia a voľnočasové aktivity detí a dospelých, pre všetkých záujemcov rôzneho veku a zdravotného stavu, ktorí hľadajú harmóniu, relax a príležitosť obnovy vlastného zdravia.

Centrum sa buduje výlučne z charitatívnych príspevkov a sponzorských darov, ktoré tvoria jeho základný fond. Výstavbu projektu organizuje Medzinárodný charitatívny fond Mingtang v Kyjeve (Ukrajina).
Bude slúžiť nám, vám, všetkým .... J, preto budeme vďační za každú pomoc, ktorá priblíži tento projekt k svojmu cieľu.
Podrobnosti na: www.biguan.center

 

Ďakujeme!

Slovenská asociácia ZYQ (Zhong Yuan Qigong)