Novinky

3. STUPEŇ VZOSTUPU Čung-jüan čchi-kung (ZYQ)

retretat

ONLINE SEMINÁR 11. – 17. apríl 2021

Lektor: Veľmajster čchi-kungu XU MINGTANG

Časový harmonogram:
pondelok - piatok 18:00 - 20:00 h nášho SEČ času;
sobota a nedeľa 08:00 - 10:00 h nášho SEČ času;
teória a prax 7 dní po dve hodiny.

Seminár bude dostupný v angličtine a ruštine – na You-tube.
Tlmočenie do slovenčiny, maďarčiny a nemčiny – v ZOOM.

Výučba v systéme ZYQ prebieha postupne na piatich úrovniach.
Jednotlivé úrovne sa zvyknú nazývať aj „úrovňami vzostupu“, pretože rozvoj človeka v tomto systéme je možné prirovnať ku schodisku, kde jednotlivé schody predstavujú etapy nášho
rozvoja.

Prvý stupeň: «Uvoľnenie»
Je potrebné dosiahnuť stav uvoľnenia počas meditácie, a naučiť sa ho preniesť aj do bežného života.

Druhý stupeň: «Utíšenie /Тicho»
Dosiahnutie stavu utíšenia /ticha našej mysle a emócií, schopnosti vypnúť ich alebo prepnúť „na nulu“ alebo „do prázdnoty“.

Tretí stupeň: «Pauza»
Zvládnutá schopnosť Uvoľnenia a Utíšenia môže človeka na 3.stupni doviesť do stavu Pauzy. Tento stav má kľúče k objaveniu tajomstiev veľkého „Tao“ a „Prázdnoty“.
Tretí stupeň alebo „Pauza“ otvára človeku nové možnosti ovládania svojho tela, aktivuje schopnosti spojené s horným tan-tchienom, rozširuje schopnosť zmyslových orgánov, transformáciu vedomia a ducha. Na tejto úrovni často prichádza k očisteniu mnohých zastaralých programov mysle, vedomia a podvedomia tak, že človek môže prejsť k ďalšiemu stupňu rozvoja seba samého.

Štvrtý stupeň: «Múdrosť»
Na štvrtom stupni človek získava ďalšie nástroje na pochopenie nielen svojho života, ale aj tohto sveta a vzájomného pôsobenia medzi jednotlivými formami života, schopnosť porozumieť času, priestoru a vesmíru.
Cvičenie štvrtého stupňa prispieva k hlbokému pochopeniu života a múdrosti. Majster hovorí, že je to dlhá, ale veľmi dôležitá etapa rozvoja človeka, ktorú nazývame štvrtým stupňom vzostupu.

Piaty stupeň: «Pravda»
Úroveň Pravdy sa podobá vedeckému objavu, kedy všetko do seba zapadá. Starí Majstri nazvali tento stav osvietením. Aj preto Majster Xu Mingtang hovorí, že „ZYQ je jednoduchou vedou o živote“.
Cieľom Učiteľa je ukázať svojim žiakom krátku a efektívnu cestu.

Podmienky účasti:
1. Absolvovaný 1. a 2. stupeň ZYQ (ak ste 2. stupeň absolvovali prvýkrát, časový interval medzi 2. a 3. stupňom by mal byť dva mesiace).
2. Charitatívny príspevok (odporúčaná čiastka daru je 100 Eur).

REGISTRÁCIA – 2 kroky
1.krok: charitatívny príspevok na webstránkach
https://www.zyq108.com/content/rekvizity
https://biguan.center/
Alebo na osobitný účet verejnej zbierky s názvom"Výstavba Biguan centra", ktorý je vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu: SK86 1100 0000 0029 4709 9516. Info o zbierke nižšie v dolnej časti článku.


2.krok: vyplniť registračný formulár na tomto linku:
https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_yuKezRWPSja6iBlQPDo6EA

Organizátor seminára: Pekinský medicínsky inštitút Kundawell
Spoluorganizátori: asociácie, centrá, kluby Čung-Jüan čchi-kungu a čínskej Image Medicine na celom svete.

Výťažok zo seminára pôjde na unikátny projekt výstavby centra duchovných cvičení a transformácie „Biguan“ .

ZBIERKA je zaregistrovaná na obdobie jedného roka, do 28.2.2022.
Za týmto účelom je zriadený osobitný účet, kde je možné zasielať finančné príspevky.
Podrobnosti účtu:
Názov účtu: Slovenská asociácia ZYQ
Číslo účtu: IBAN SK86 1100 0000 0029 4709 9516
SWIFT: TATRSKBX
Názov banky: Tatra banka, a. s.
Adresa banky: Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, Bratislava
**Nakoľko je tento účet zriadený špeciálne na účel zbierky, do poznámky nie je potrebné
uvádzať žiadny údaj **
Autorom myšlienky a architektonickej koncepcie projektu je Veľmajster čchi-kungu, prof. Xu Mingtang.
Poslaním projektu je vytvoriť miesto so špeciálnou štruktúrou priestoru, ktorý pomôže kvalitatívne zintenzívniť cvičebnú prax všetkých študentov Čung-Jüan Čchi-kungu a čínskej
Image Medicine. Svoj priestor poskytne aj pre kultúrne podujatia a voľnočasové aktivity detí a dospelých, pre všetkých záujemcov rôzneho veku a zdravotného stavu, ktorí hľadajú
harmóniu, relax a príležitosť obnovy vlastného zdravia.
Centrum sa buduje výlučne z charitatívnych príspevkov a sponzorských darov, ktoré tvoria jeho základný fond. Výstavbu projektu organizuje Medzinárodný charitatívny fond Mingtang
v Kyjeve (Ukrajina).
Bude slúžiť nám, vám, všetkým .... , preto budeme vďační za každú pomoc, ktorá priblíži tento projekt k svojmu cieľu.
 
Podrobnosti na: www.biguan.center


Otázky: zyq2021info@gmail.com