Novinky

ONLINE INŠTRUKTORSKÝ SEMINÁR S TAMAROU MARTYNOVOU

retretat

!!! len pre záujemcov hovoriacich po rusky  (anglicky) !!!

Pre inštruktorov 1. stupňa

Dátum: 20. – 22. marec 2021 (+ 1 večer)

Pre záujemcov o zvýšenie kvalifikácie na inštruktorov 2. a 3. stupňa

Dátum: 27. – 28. marec 2021

Počet miest pre každú z uvedených skupín je obmedzený možnosťami zoomu  (23 miest)

 

Podrobná informácia v ruštine, ako aj registračný dotazník na:  https://www.zyq108.com/news/2-on-lain-kursy-instruktorov-chiuts-20-22-marta-2021

Nakoľko seminár bude prebiehať len v ruštine a nebude tlmočený do slovenčiny, je potrebné, aby záujemci ovládali ruský jazyk. Z toho dôvodu text z ruskej webstránky do slovenčiny neprekladáme.

Pre záujemcov hovoriacich po anglicky  ešte nie je stanovený termín inštruktorského kurzu. Pani Tamara ho stanoví na základe počtu záujemcov.

Záujemci môžu kontaktovať priamo p. Tamaru (jej email je uvedený v ozname na horeuvedenom linku), prípadne kontaktovať Slovenskú asociáciu ZYQ: zyq@zyq.sk (alebo inštruktora ZYQ), informáciu odovzdáme p. Tamare.