Novinky

Intenzívny seminár Čínskej Image Medicíny v Žiline 24. - 26.1.2020

retretat

 

Dátum: 24. – 26. január 2020

Miesto konania: Gaia centrum, A. Kmeťa 1, ŽILINA  010 01

Inštruktor Martin Jura – čínskej Image Medicine a sa venuje od roku 2012, je držiteľom certifikátu terapeuta ČIM 2.stupňa, pravidelne sa zúčastňuje intenzívnych seminárov čínskej Image Medicine vedených Veľmajstrom Xu Mingtangom v Inštitúte Kundawell v Pekingu a iných krajinách. 

Čínska Image Medicine je staroveká medicína, ktorá bola prvou medicínskou školou v histórii čínskej medicíny – „Škola Bian Que (Pien Čchüe)“, založená významným čínskym lekárom Bian Que (407-310 pr.n.l.). Jej história spadá do obdobia Bojujúcich štátov a dynastií Qin (Čchin) a Han (Chan) (5. stor. pred n. l. – 3. stor. n .l.), kedy dosiahla najväčší rozmach a slávu.

Táto súčasná moderná veda pozostáva z troch častí: teoretické základy, systém diagnostiky a systém liečby. Reprezentuje nový vedný odbor pôvodnej školy Bian Que, aktívne sa rozvíja v mnohých krajinách, jej metódy sú hlavným nástrojom diagnostiky a liečby v Pekinskom medicínsko-výskumnom inštitúte Kundawell.

Program obsahuje teoretickú časť, poznatky z energetickej medicíny, praktické návody a cvičenia na rozvoj schopností k diagnostike a liečeniu…

 

Rozvrh

Piatok 24.1.- od 17:00 do 20:00 

Sobota 25.1.  a  nedeľa 26.1.– od 09:00 do 18:00

Cena: 200 Eur

Organizátor: Miroslav Chudej,  0944 278 814

e-mail:  info@image-medicine.com

Registrácia je potrebná!

Podrobné informácie na:
http://www.image-medicine.com/?page_id=463