Novinky

Retreat a inštruktorský seminár s Tamarou Martynovovou 2020 - doplnené informácie

retretat

 

Vynikajúca zahraničná lektorka Tamara  Martynovová je spoluautorkou a autorkou kníh a učebných materiálov o Čung-jüan čchi-kungu /Zhong Yuan Qigong, ktoré vyšli aj v slovenskom jazyku, je jednou z prvých študentov Majstra Xu Mingtang, sprevádzala ho na mnohých seminároch a retreatoch, aj tých v čínskom Šaoline, ktoré väčšinou aj tlmočila. Je veľmi precíznou učiteľkou, jej akcie sú plné energie, vedomostí a inšpirácie, sú vždy silným zážitkom a motiváciou k cvičeniu a ďalšiemu rozvoju. Pre jej vysokú odbornosť a skúsenosti ju Majster poveril aj výukou a preskúšavaním nových inštruktorov 1.-3.stupňa ZYQ.

Pani Tamara prijala opäť naše pozvanie a po piatich rokoch bude u nás viesť 6-dňový intenzívny retreat a prvýkrát na Slovensku inštruktorský seminár. Prednášky budú v ruštine, tlmočené do slovenčiny.   

 

RETREAT

Dátum: 28.2. – 5.3. 2020

Miesto konania: Hotel SÚZA Bratislava, Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava

Kto sa môže zúčastniť: absolventi minimálne 1.stupňa Čung-jüan čchi-kungu /ZYQ

 

Témy retreatu:

 1. Pokušenia a „diablova brána“ pri cvičení Čung-jüan čchi-kungu /ZYQ
 2. Cvičenia na otvorenie energetických bodov a kanálov, ktoré sú zodpovedné za videnie „Tretím okom“. Zlepšenie videnia energie hmly a energie svetla. Aura živých a neživých objektov.
 3. Rozvíjanie horizontálnych energetických kanálov, prijímanie energie svetla do tela tak, aby sa presvetlila duša a zlepšila funkcia jednotlivých orgánov.
 4. Čistenie duše a srdca od pozostatkov negatívnych emócií a stresu.
 5. Spôsoby, etapy a nevyhnutné podmienky na zvýšenie úrovne ducha / šen.
 6. Cvičenia premeny esencie ťing na čchi/energiu a čchi na šen. Úrovne nesmrteľnosti a Pravé Ja.
 7. Čo je potrebné na získanie Zlatej guličky.
 8. Cvičenie kanála transcendentálnej energie.

 

Cena: 210 Eur,   cena pre ďalšieho člena jednej rodiny: 170 Eur

Cena pre sociálne znevýhodené skupiny 170 Eur (individuálne zhodnotenie)

Pri čiastnočnej účasti - cena za 1 deň 35 eur, druhý člen rodiny alebo sociálne znevýhodnené skupiny (individuálne zhodnotenie) 29 Eur/deň

**********

 

INŠTRUKTORSKÝ  SEMINÁR

Dátum: 5.3. – 8.3. 2020

Miesto konania: Hotel SÚZA Bratislava, Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava

Pre koho je seminár určený:

-pre tých, kto sa chce stať inštruktorom 1. stupňa Čung-jüan čchi-kungu /ZYQ,

-pre tých, kto chce získať právo na vyučovanie druhého alebo tretieho stupňa,

-pre tých, kto by chcel len hlbšie pochopiť zmysel cvičení, ale nemá v pláne vyučovať, ani získať Certifikát inštruktora. V takomto prípade sa záujemca môže zúčastniť len tej časti seminára, ktorý stupeň ZYQ s inštruktorom aj sám absolvoval.

Nevyhnutné podmienky záujemcov na získanie inštruktorského Certifikátu

Pre 1. stupeň:

 • Je potrebné, aby od času, kedy absolvoval 1.stupeň, prešli minimálne dva roky.
 • Musí mať absolvované 4 stupne (preukázané certifikátmi), výhoda je, ak má 1.stupeň absolvovaný viackrát, najlepšie u rôznych inštruktorov.
 • Záujemca musí vedieť správne cvičiť a vysvetliť VŠETKY cvičenia, ktoré sú opísané v knihe 1.stupňa Čung-jüan čchi-kungu /ZYQ. Správny spôsob cvičení jednotlivých stupňov – tak, ako ich cvičí Majster, je možné pozrieť a stiahnuť na youtube.
 • Urobiť skúšky.

Pre 2. a 3. stupeň:

 • Je potrebné, aby od času svojej registrácie ako inštruktora prvého alebo druhého stupňa na stránke prešli minimálne dva roky, aby odučil minimálne 10 seminárov tak, aby boli povinne zverejnené na centrálnej stránke ZYQ, a zároveň, aby mal odučených minimálne 100 študentov.
 • Nesmie mať podlžnosti voči Fondu na ročných inštruktorských odvodoch za výučbu 2. stupňa.
 • Záujemca musí vedieť správne cvičiť a vysvetliť VŠETKY cvičenia, ktoré sú opísané v knihách 2. (3.) stupňa. Tiež je možné pozrieť ich a stiahnuť na youtube.
 • Urobiť skúšky.

Program inštruktorského seminára:

Pre 1. stupeň:

 1. Prejdenie VŠETKÝCH cvičení 1.stupňa, vrátane diagnostiky a liečenia.
 2. Spôsoby, akými je možné ukázať/dokázať účastníkom existenciu čchi.
 3. Otázky bezpečnosti pre účastníkov kurzov a samotných inštruktorov.
 4. Technológia a technika výučby učebného materiálu.
 5. Ako plánovať program pravidelných cvičení.
 6. Skúška.

 Pre 2. a 3. stupeň:

 1. Prejdenie VŠETKÝCH cvičení 2.a 3.stupňa.
 2. Ako plánovať program pravidelných cvičení a maratónov.
 3. Skúška.

 

Približný rozvrh inštruktorského seminára pre záujemcov o výučbu

 1. stupňa:

5.marec: registrácia a organizačné otázky: 16.00 – 16.30 h

               výučba od 16.30 – 21.00 h (s prestávkou na večeru)

6.marec: 10.00 – 13.30,  15.00 – 18.00,  19.00 – 21.30

7.marec: 10.00 – 13.30,  15.00 – 18.00, skúška: 19.00 – 21.30

8.marec: výučba a skúška: 10.00 – 14.00

 1. a 3. stupňa:

5.marec: registrácia a organizačné otázky: 16.00 – 16.30 h

               výučba od 16.30 – 21.00 h (s prestávkou na večeru)

6.marec: 10.00 – 13.30,  15.00 – 18.00,  19.00 – 21.30

7.marec: skúška: 11.00 – 14.00

 

Upozornenie: Rozvrh môže byť upravený v závislosti od počtu účastníkov a záujemcov o výučbu 1., 2. a 3.stupňa.

 

Skúšky:

 1. Na konci seminára budú skúšky z cvičení a teórie, kde bude potrebné správne precvičovať cvičenia a ústne odpovedať na otázky.
 2. Najneskôr do 30 dní od skončenia tohto seminára bude potrebné samostatne napísať a odovzdať prácu - časový rozvrh seminára po jednotlivých dňoch a postupnosť výučby (podávanie učebného materiálu) – ako si inštruktor predstavuje, že bude viesť svoj seminár. Vzor rozdáme na seminári, prípadne ho bude možné zaslať emailom.
 3. Po schválení písomnej práce sa záujemca stáva plnohodnotným inštruktorom a zaregistruje sa na centrálnej stránke ZYQ a na stránke asociácie krajiny, z ktorej pochádza. Následne má právo viesť semináre 1.stupňa ZYQ.

Upozornenie:

Toto je seminár metodiky výučby, nejedná sa o štúdium teórie a cvikov, ktoré sú popísané v jednotlivých knihách ZYQ a dostupné vo forme videozáznamov – tieto materiály je potrebné ovládať PRED príchodom na tento seminár. 

 

Cena inštruktorského seminára 1.stupňa pre nových záujemcov je 180 Eur , zahŕňa náklady  s cestovaním a ubytovaním lektora, prenájom priestorov, samotný seminár, preklad, skúšky.

Absolventi, ktorí urobili praktickú skúšku, dostávajú Certifikát inštruktora 1.stupňa, za ktorý je potrebné do Fondu uhradiť ešte 108 Eur.

Poznámky: 

 1. Ak záujemca nemá absolvovaný 4.stupeň, ale spĺňa všetky ostatné podmienky, môže sa zúčastniť skúšok, ale Certifikát získa a zaplatí zaň až po absolvovaní 4.stupňa.
 2. 50% zľava pre existujúcich inštruktorov, ktorí neplánujú získať certifikát.
 3. 25% zľava pre tých, kto sa nechce stať inštruktorom, ale má záujem zúčastniť sa tohto semináru preto, aby hlbšie pochopil 1.stupeň a naučil sa správne vykonávať všetky cvičenia.
 4. 25% zľava pre tých inštruktorov, ktorí chcú získať právo na vyučovanie nasledujúceho stupňa + 108 Eur za Certifikát (vyššieho stupňa).

**********

Ubytovanie a strava:

Ubytovanie je možné priamo v mieste konania akcií: Hotel SÚZA Bratislava, Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava (všetko pod jednou strechou) v dvojlôžkových izbách:

Cena: 22 Eur / osoba / noc + 1,70 Eur / osoba / noc = mestská daň.

V prípade samostatného ubytovania (1 osoba v dvojlôžkovej izbe) cena: 36 Eur / deň + 1,70 Eur /deň
Ubytovanie je možné už od 27.2., po skončení podujatí je možné zostať až do 9.3.
V prípade ubytovania v dvojlôžkových izbách, nahláste prosím, s kým chcete byť ubytovaní
Tieto informácie nahláste prosím na email, z ktorého vám príde potvrdenie registrácie.

Počet lôžok je obmedzený!

 

V objekte je možné objednať stravu (pri minimálnom množstve 20 záujemcov)

Raňajky - 5 Eur, Obed – 8 Eur,  Večera – 8 Eur

Predpokladaný rozvrh retreatu:
28.február: 9.30 - 12.00 registrácia
                   12.00 - začiatok retreatu
29.február - 4.marec: 9.30 - 19.30    (prestávka v čase od 13.30 - 15.30)
5.marec: 9.00 - 13.00

REGISTRÁCIA

Pre registráciu na akcie kliknite tu

 

Úhrada

Registrácia sa považuje za úplnú uhradením nevratnej zálohy vo výške 50 Eur na účet asociácie. Do poznámky napíšte svoje meno uvedené pri registrácii. Po prijatí zálohy na účet, vás budeme informovať mailom.

Názov účtu: Slovenská asociácia ZYQ 

Číslo účtu: IBAN: SK13 0900 0000 0050 3102 9802

 

Kontakt

-v prípade otázok píšte na: zyq@zyq.sk

Tel: +421 905 611 991 (Andrea), +421 918 320 264 (Michal)

 

Tešíme sa na Vás! :)